home

Beste bezoekerschild,

Welkom op de website van de Sint-Jorisgilde van Nieuwmoer.
Onze gilde is een schuttersgilde, die tezamen met 4 andere gilden in de regio, als wapen de voetboog hanteert. Zij mag beschouwd worden als de oudste actieve vereniging van ons dorp, daar er reeds in 1560 sprake is van de aanschaffing van een “chaerte” als bewijs van het bestaan van onze gilde. Na een onderbreking tijdens de 2e wereldoorlog en de naweeën ervan, werd zij heropgericht in 1959.

Naast het schieten met de voetboog worden er nog tal van activiteiten beoefend in onze gilde, zoals gilde- en volksdansen, vendelen en roffelen. Daarover zult u in verschillende bijlagen uitgebreid kunnen lezen wat dat juist inhoudt. Deze disciplines zijn sterk verbonden met het gildegebeuren.

Regelmatig wordt er in onze gilde ook gewandeld en gefietst of bij gelegenheid gezellig verbroederd, zoals u in verschillende fotoreportages kunt zien.

Ik wens u alvast veel plezier bij het doorzoeken van onze website, hebt u interesse of vragen betreffende onze gilde, dan kunt u altijd contact nemen met één van onze bestuursleden, u bent steeds welkom om lid te worden!

Met broederlijke groeten.

Reacties zijn gesloten.